Zbieranie danych z wielu źródeł, przejrzysta prezentacja, gotowy materiał do analiz, indywidualna konfiguracja treści, integracja z POS
Usprawnienie procesów wewnętrznych - audyty, listy kontrolne, zarządzanie zadaniami, alerty i raportowanie, ankiety dla personelu
Poprawa wizerunku zewnętrznego - badania ankietowe, programy lojalnościowe, akcje promocyjne, elektroniczna rejestracja

Mobilny system zbierania danych

Isee Suite umożliwia zbieranie danych z wielu źródeł i przejrzystą ich prezentację w rozbudowanym panelu kontrolnym. Dostarczone do analizy dane służą usprawnieniu procedur i zwiększeniu efektywności podejmowanych działań.

System wspiera obszary działania przedsiębiorstwa związane z:

 • audytowaniem procesów
 • weryfikacją zgodności z obowiązującymi procedurami
 • zarządzaniem zadaniami
 • tworzeniem elektronicznych formularzy
 • tworzeniem elektronicznych list kontrolnych (checklisty)
 • udziałem w programach lojalnościowych
 • pomiarem i analizą satysfakcji klienta (ankiety)

System jest ściśle zintegrowany z mediami społecznościowymi
i narzędziami elektronicznego marketingu. Posiada wbudowane mechanizmy powiadamiania wraz z modułem zarządzania zadaniami. Wyposażony jest również w rozbudowany system raportowania, w którym struktura i zakres każdego raportu
może zostać w pełni spersonalizowana.

Ty najlepiej znasz swoją firmę!
Skontaktuj się z nami, a otrzymasz:

efektywne i proste w obsłudze

dostosowane w pełni do Twoich potrzeb

wielofunkcyjne i gotowe do działania narzędzie

 

możliwość integracji z systemami POS

Isee Suite dostępny jest w wersji dla tabletów z systemem Android
lub iOS
umożliwiając pracę w trybie online lub offline. Możliwe jest wypełnianie ankiet i formularzy bezpośrednio z przeglądarki internetowej.

Oprogramowanie dedykowane jest szerokiej gamie firm z branży usługowej i handlowej. Szczególnie dobrze sprawdza się w sieciach jednostek o jednolitej strukturze, w tym handlowych, gastronomicznych, hotelarskich, medycznych, kosmetycznych i SPA.

W pełni konfigurowalny interfejs użytkownika umożliwia ścisłe odwzorowanie firmowych logotypów, w tym kolorystyki, logo, czcionek itp. Możliwe jest indywidualne dostosowanie zawartości kwestionariuszy do specyfiki działania klientów.

Integracja z istniejącymi systemami klasy backoffice pozwala na tworzenie mobilnych formularzy m.in do rejestracji klientów i gości.

Jak oprogramowanie usprawni działanie firmy?

 • Odejście od ręcznego składowania dokumentów i wypełniania kwestionariuszy
 • Szybkie i sprawne zapobieganie sytuacjom kryzysowym – automatyczne powiadomienia
 • Dedykowane raporty dla kadry zarządzającej, szybka analiza
 • Po wykryciu niezgodności procedur szybkie i sprawne przydzielanie zadań, bieżący nadzór i weryfikacja ich realizacji – moduł zarządzania zadaniami

Kto może korzystać z systemu?

 • Szeroka gama firm z branży handlowej i usługowej, w których kontakt z klientem stanowi zasadniczą część działalności
 • System doskonale sprawdził się w sieciach i indywidualnych placówkach gastronomicznych, hotelarskich, SPA

Jakie korzyści daje Wasz system?

 • Zidentyfikowanie potrzeb klientów = Wzrost sprzedaży
 • Doprecyzowanie kierunków rozwoju, budowanie silnej marki
 • Informacja zwrotna jako baza dla systemów lojalnościowych, akcji marketingowych
 • Zdefiniowanie potrzeb pracowników = zwiększona wydajność i ich zaangażowanie
 • Sprawna kontrola i bieżący nadzór działań naprawczych
 • Zwiększenie liczby zadowolonych klientów, sprawne pozyskiwanie danych kontaktowych
 • Poznanie wizerunku własnej firmy z perspektywy klientów
 • Wykorzystanie siły portali społecznościowych
 • Gotowy materiał do dalszych analiz

 

Isee Suite – funkcjonalności

Szybkie rozwiązania

System powiadomień i alertów umożliwia zindywidualizowaną reakcję managerów na spływające negatywne opinie klientów. Komunikaty (SMS lub e-mail) wysyłane są automatycznie przed zakończeniem wypełniania formularza. Integracja z modułem zarządzania zadaniami pozwala na uproszczenie pracy managerów i ich właściwe rozliczanie. Zarządzanie zadaniami w obszarze audytów i checklist wspiera pracę służb technicznych.

Szerszy odbiór

Integracja z mediami społecznościowymi (Facebook, Twitter) pozwala na automatyzację zarządzania treścią udostępnianą na firmowych fanpage’ach. Współpraca z istniejącymi na rynku narzędziami elektronicznego marketingu automatyzuje rozbudowę baz teleadresowych umożliwiając szybki kontakt z klientem. Opinie klientów mogą być automatycznie przenoszone do portali typu TripAdvisor. Prosta integracja systemu z wykorzystywanym w firmie systemem backoffice umożliwia stworzenie efektywnego i nowoczesnego kanału komunikacji z klientem.

Analizy i raporty

System posiada rozbudowane mechanizmy raportowania, w skład których wchodzą:
– zestandaryzowany zestaw raportów dostępnych z urządzeń mobilnych,
– zindywidualizowane na potrzeby klienta interaktywne raporty klasy BI (Business Intelligence),
– zindywidualizowane raporty wysyłane drogą mailową zgodnie z przyjętym kalendarzem.

Zawartość merytoryczna raportów, lista odbiorców i częstotliwość wysyłki jest ustalana na etapie wdrożenia u klienta. W przypadku pełnej integracji z systemem backoffice możliwe jest tworzenie przekrojowych raportów z danych z obydwu źródeł.

W skrócie, dlaczego właśnie Isee Suite ?

 • System pomaga identyfikować potencjalne problemy i zagrożenia
 • Weryfikuje procedury i kierunki rozwoju
 • Usprawnia realizacje celów
 • Precyzuje strategie firmy
 • Poprawia efektywność działań biznesowych
 • Przyspiesza wdrożenie usprawnień

Jakie medium jest wykorzystywane?

 • Tablety z systemem Android (tryb online/offline)
 • iPad-y (tryb online/offline)
 • Przeglądarki internetowe

W jakim obszarze działa Isee Suite?

 • Przeprowadzanie audytów sieciowych, sporządzanie list kontrolnych, pomiar zadowolenia klienta, tworzenie baz danych klientów
 • Ocena zgodności z procedurami
 • Integracja z innymi systemami (rejestracja użytkowników)
 • Nadzór, procedury kontrolne
 • Raportowanie, rozbudowane narzędzia BI (Business Inteligence)
 • Programy lojalnościowe, kampanie marketingowe – moduły

Czy jest wsparcie z waszej strony?

 • Zapewniamy pełne wsparcie – analizę potrzeb, projekt graficzny, definiowanie treści, wdrożenie, szkolenia

 

Jak długo trzeba czekać na wyniki?

 • Ogólne raporty i analizy – natychmiastowy dostęp online
 • Indywidualne analizy, zestawienia według ustalonego harmonogramu zadań

Jakie są warunki umowy, na jaki czas muszę ją podpisać ?

 • Indywidulana umowa dostosowana do potrzeb klienta

Jestem zdecydowany/a, co dalej ?

korzystając z

POLEPSZYSZ RELACJE!

                       USPRAWNISZ DZIAŁANIA!

ZWIĘKSZYSZ PRODUKTYWNOŚĆ!

Wewnętrznych procedur:

 • audyty
 • checklisty
 • zarządzanie zadaniami
 • ankiety dla personelu
 

Zewnętrznego wizerunku:

 • formularze rejestracyjne
 • kwestionariusze ankietowe

Firma Prime Healthcare już od kilku lat korzysta z Isee Suite na Androida, używając jej w swych 22 klinikach. Za jej pomocą kontaktuje się ze swoimi pacjentami uzyskując od nich niezbędne dla firmy informacje. Na potrzeby szpitala oprogramowanie zostało rozbudowane i uzupełnione o tryb Kiosk.

Isee Suite w wersji na iPAD jest doskonałym narzędziem przesyłania informacj przez samych pacjentów. Dostarczone przez nich tą drogą dane są automatycznie włączane w raporty dla firmy.

http://www.primehealth.ae/

Ankiety

Satysfakcja

Dobra opinia klientów to klucz do budowy nowoczesnej, działającej w konkurencyjnym środowisku firmy. Wbudowane mechanizmy powiadamiania umożliwiają szybką reakcję managerów w razie wystawienia przez klientów negatywnego komentarza. Mogą oni od razu interweniować sugerując możliwe rozwiązania oraz obligując zespół do natychmiastowego załagodzenia konfliktu.

Bazy danych

Isee Suite daje możliwość zbierania danych kontaktowych do stworzenia marketingowej bazy danych. Umożliwia przekazanie klientowi informacji o innych oferowanych produktach i usługach oraz wysłanie e-voucher’ów (mail, SMS) z promocją na najnowszą ofertę. Wypełnienie ankiety z systemem Isee  Suite jest możliwe na miejscu w firmie lub z domowego komputera.

 Analiza

Isee Suite umożliwia wyrażenia opinii przez klienta już w trakcie korzystania z oferty firmy. Ten rozbudowany system ankietowania jest doskonałym narzędziem pomiaru i analizy zadowolenia klienta, a uzyskane dane służą szybkiej weryfikacji i poprawie jakości świadczonych usług. Materiał do analiz dostarczają raporty, których zawartość, lista odbiorców i częstotliwość wysyłki zależy od klienta. Raporty są dostępne online bądź wysyłane drogą mailową.

Reklama

Aby wykorzystać siłę social mediów Isee Suite umożliwi klientom wysyłanie zdjęć z komentarzami i stworzenie nowych postów na  firmowym fanpage’u. System w prosty i efektywny sposób rozreklamuje każdą firmę!

Oglądaj

Sieć Jumeirah Restaurants od prawie dziesięciu lat jest użytkownikiem Isee Suite wykorzystując system do zbieranie informacji zwrotnych od klientów. Ostatnio na potrzeby sieci zaczęto również korzystać z opcji systemu do przeprowadzania audytów i sporządzania list kontrolnych.

Użytkownicy docenili oprogramowanie, które pozwoliło im zaoszczędzić powyżej 4 godzin pracy – sporządzania i analiz każdej jednej strony raportu.

 http://www.jumeirah.com/en/

Audyty

Wszystkie etapy

Isee Suite dla audytów (iOS) umożliwia osiągnięcie złożonych celów w audytowaniu procesów. System pozwala przygotować i przeprowadzić audyt oraz wygenerować raport końcowy. Ułatwia on także przeprowadzenie i nadzór działań po-audytowych oraz dokonywanie wszelkich działań korygujących.

Przerwanie procesu 

Jedną z istotnych funkcjonalności Isee Suite jest opcja wstrzymania procesu zbierania danych oraz możliwość dokończenia w dogodniejszym czasie – bez obawy o ich utratę. Zebrane wcześniej dane zostają zachowane w systemie. Przed zamknięciem audytu i wygenerowaniem raportu końcowego osoby upoważnione mogą dokonywać wszelkich działań korygujących, mogą nanosić poprawki i niezbędne zmiany.

Oszczędność czasu

Wszystkie obszary podlegające kontroli mogą zostać szczegółowo opisane i zestawione w tabelach podsumowujących.  System umożliwia przedstawienie danych w formie m.in. interaktywnych dashboardów. Posiada też funkcję załączania zdjęć.  Generuje raport końcowy będący punktem wyjścia dla dalszych prac po-audytowych z wykorzystaniem modułu zarządzania zadaniami.

Isee Suite jest także doskonałym narzędziem do wypełniania i gromadzenia codziennych list kontrolnych.

Odwzorowanie

Isee Suite umożliwia ścisłe odwzorowanie firmowych logotypów w tym m.in.: kolorystyki, logo, czcionek , co pozwala otrzymać w pełni zindywidualizowaną aplikację.  

Przygotujemy ją dla Ciebie!

Oglądaj

The Media One Hotel jest nowoczesnym, tętniącym życiem miejscem ulokowanym w biznesowej części Dubaju. Oferuje on nie tylko usługi hotelowe, można też wstąpić do jednego z pięciu barów i klubów nocnych.

Na potrzeby placówki wykorzystana została integracja Isee Suite z portalem społecznościowym Facebook. Oprogramowanie doskonale sprawdziło się w działaniach promocyjnych, aby zaoferować gościom e-voucher na sponsorowany drink w jednym ze swoich barów.

http://www.mediaonehotel.com/

Formularze rejestracyjne

Efektywne narzędzie

Niezbędnym narzędziem w prowadzeniu działalności jest odpowiednio skonstruowany formularz pozwalający w szybki i prosty sposób uzyskać potrzebne informacje. Moduł elektronicznych formularzy Isee Suite udostępnia mobilny interfejs użytkownika mogący służyć m.in do rejestracji klientów / gości.

Listy odbiorców

Jeszcze przed zakończeniem wypełniania formularza system wysyła automatyczne alerty mailowe / sms-owe do zdefiniowanej wcześniej listy odbiorców.  Zagadnienia krytyczne trafiają natychmiast do upoważnionych osób, aby mogły one na bieżąco odnieść się do zaistniałej sytuacji.

Integracja

Moduł tworzenia formularzy można zintegrować z systemami typu backoffice oraz  bazą danych firmy. Isee Suite pomoże zoptymalizować i podnieść efektywność podejmowanych działań, stając się integralną częścią prowadzonej działalności.

Dostosowanie

Największą zaletą Isee Suite jest zindywidualizowane definiowanie dokumentów. Oprogramowanie posiada m.in.: różnorodne opcje formatowania, możliwość tworzenia wielu rodzajów pytań oraz podejmowanie działań dodatkowych tj.: załącznie opisu do pytań, walidaję tekstu itd.

Tablez Restaurant funkcjonuje w regionie Bliskiego Wschodu jako część LuLu Hypermarket Group. Planowała ona udostępnić swym gościom w szerokiej skali nowe, koncesjonowane produkty.

Tablez skorzystał z ISee Suite z funkcji zbierania informacji zwrotnej. System stworzył profile klientów na podstawie poprzednio kupowanych przez nich produktów, co pozwoliło efektywniej rozlokować i sprzedać nowe marki.

http://www.tablez.com/